OZNAM-VOĽBY 2022

/ 27 apríla, 2022

Výbor USPS Veličná vyzýva členov spoločenstva, ktorí majú záujem kandidovať vo voľbách za člena výboru a dozornej rady, aby informovali členov výboru o ich záujme čo najskôr. S pozdravom Ľuboš Medvecký kontakt: urbarvelicna@dkubin.sk ekonom@urbarvelicna.org 0903 517 166

Možnosť odvozu palivového dreva

/ 24 marca, 2022

USPS Veličná vám oznamuje, že je možnosť si objednať prepravu/odvoz palivového dreva po vzájomnej dohode s p. Jurajom Benkom na tel. čísle: 0905 503 713.

Vianočný pozdrav

/ 23 decembra, 2021

Výbor USPS Veličná praje všetkým spolupodielníkom krásne prežitie Vianočných sviatkov a do Nového roku praje veľa pracovných úspechov, veľa zdravia a šťastia a spokojnosť v rodine.

OZNAM

/ 23 decembra, 2021

USPS Veličná oznamuje spolupodielníkom, že sa pán Ing. Lukáš Paculík vzdal na vlastnú žiadosť členstva v dozornej rade USPS Veličná.

PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

/ 18 novembra, 2021

US-PS Veličná oznamuje záujemcom o vianočné stromčeky (smrek, jedľa), že si môžu nahlásiť objednávku na tel. č. 043 582 39 32 v pracovné dni od 08.00 hod. do 14.00 hod. Stromčeky budú vo veľkosti cca 170 cm a viac. Vydaj začína od 13.12.2021.

LES & LETOKRUHY September 2021

/ 20 septembra, 2021

Vážení podielnici, dávame Vám do pozornosti článok uverejnený v septembrovom čísle časopisu LES & LETOKRUHY. Text a foto Jozef Marko

Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2020

/ 6 septembra, 2021

Vážení podielnici, oznamujeme vám, že výbor US-PS Veličná na svojom zasadnutí dňa 02.09.2021 hlasoval o schválení účtovnej závierky za rok 2020. Výbor tak konal v súlade s §32b zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2020 bol schválená

Výbor a dozorná rada USPS Veličná

/ 18 augusta, 2021

Vážení podielnici, dovoľujeme si Vám oznámiť, že správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov a náležitostí, predložených s oznamom USPS do registra konštatuje, že zhromaždenie prebehlo v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a ku dňu 01.08.2021 zapísal do registra PS nasledovné zmeny: Výbor spoločenstva: Ľuboš Medvecký, predseda USPS Michal Mikuš – štatutárny zástupca Ing. MIroslav Kluka – člen Anna Čadová – člen Dozorná rada spoločenstva: Martin Horemuž, PhDr. – predseda dozornej rady Ing. Lukáš Paculík – člen Daniela Žatkuliaková – člen