Možnosť odvozu palivového dreva

/ 24 marca, 2022

USPS Veličná vám oznamuje, že je možnosť si objednať prepravu/odvoz palivového dreva po vzájomnej dohode s p. Jurajom Benkom na tel. čísle: 0905 503 713.