Predaj vianočných stromčekov

/ 30 novembra, 2023

USPS Veličná oznamuje, že je možné objednať si vianočnú jedličku alebo smrek. Cena za smrek – 20 €, cena za jedličku – 30 €. Objednávať je možné do 08.12.2023. Objednané stromčeky budú k dispozícii od 18.12.2023 v urbárnom dome. Objednávať je možné na tel. č. 0435823932. Objednávka je záväzná.

Na stiahnutie

/ 5 apríla, 2023

Vážení spolupodielnici, na našej stránke je k dispozícii pozvánka na Zhromaždenie, ktoré sa bude konať 23.4.2023 o 13.00 hod. Taktiež si môžete stiahnuť splnomocnenie a návratku.

VOĽBY – doplnenie chýbajúcich členov výboru

/ 8 februára, 2023

Výbor USPS Veličná vyzýva členov spoločenstva, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena výboru, aby informovali členov výboru o ich záujme čo najskôr písomnou formou na adresu: USPS Veličná, Námestie 163, 027 54 Veličná.

/ 22 decembra, 2022

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2023

PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

/ 22 novembra, 2022

USPS Veličná prijíma záväzné objednávky na predaj vianočných stromčekov. Cena za smrek je 20 € a jedlička 30 €. Objednávky prijímame do 8.12.2022 na telefónnom čísle: 043 582 3932.