Kontakt

Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná

Veličná
Námestie 163
027 54

IČO: 142 250 85
DIČ: 2020562137
IČ DPH: SK2020562137

Tel: +421 903 517 166
E-mail:
urbarvelicna@dkubin.sk

Štatutári:
Ľuboš Medvecký +421 903 517 166
Michal Mikuš

OLH:
Ing. Ján Bujnák +421 903 517 167

Účtovník: +421 910 356 669
Martina Bruncková 

E-mail: ekonom@urbarvelicna.org

  • Výbor USPS Veličná:

Ľuboš Medvecký – predseda, štatutárny zástupca

Michal Mikuš – štatutárny zástupca

Čadová Anna – člen výboru

Ing. Páltik Juraj – člen výboru

  • Dozorná rada USPS Veličná:

Mudr. Gazdíková Daniela – predseda dozornej rady

Horemuž Martin, PhDr. – člen dozornej rady

Žatkuliaková Daniela – člen dozornej rady