História

Znovuobnovenie Bývalí urbarialisti obce Veličná sa uskutočnilo 20.04.1991, kedy boli prinavrátené lesné pozemky pôvodným vlastníkom.

Prvý urbárny výbor bol v zložení:

  • Michal Juráška
  • Ján Páltik
  • Milan Skokna
  • Ondrej Pavlovčík
  • Ján Kováčik
  • Ján Paculík
  • Milan Dudáš
  • Michal Kluka
  • Ján Dudáš

Zápis do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom  úrade v Dolnom Kubíne sa uskutočnil ako spoločenstvo, s právnou subjektivitou dňa 27.02.1996 na Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná.

Pozemky sa nachádzajú  v katastrálnych územiach: k.ú.Veličná, k.ú.Revišné,
k.ú.Oravská Poruba-Gäcel, k.ú.Žaškov.

US-PS Veličná vlastní pozemky o celkovej výmere 1820 ha.