VALNÉ ZHROMAŽDENIE

/ 13 mája, 2022

Vážení podielnici USPS Veličná

Oznamujeme vám, že dňa 26.06.2022 o 13:00 hod. bude Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Veličná. Pozvánka, splnomocnenie a návratka sú k dispozícii na stiahnutie aj v elektronickej forme na stránke USPS Veličná v karte DOKUMENTY. Žiadame vás o účasť v čo najväčšom počte

Tešíme sa na stretnutie .

Výbor USPS Veličná