OZNAM

/ 23 decembra, 2021

USPS Veličná oznamuje spolupodielníkom, že sa pán Ing. Lukáš Paculík vzdal na vlastnú žiadosť členstva v dozornej rade USPS Veličná.