LES & LETOKRUHY September 2021

/ 20 septembra, 2021

Vážení podielnici,

dávame Vám do pozornosti článok uverejnený v septembrovom čísle časopisu LES & LETOKRUHY.

Text a foto Jozef Marko