Výbor a dozorná rada USPS Veličná

/ 18 augusta, 2021

Vážení podielnici,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že správny orgán po preskúmaní všetkých podkladov a náležitostí, predložených s oznamom USPS do registra konštatuje, že zhromaždenie prebehlo v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách a ku dňu 01.08.2021 zapísal do registra PS nasledovné zmeny:

Výbor spoločenstva:

Ľuboš Medvecký, predseda USPS

Michal Mikuš – štatutárny zástupca

Ing. MIroslav Kluka – člen

Anna Čadová – člen

Dozorná rada spoločenstva:

Martin Horemuž, PhDr. – predseda dozornej rady

Ing. Lukáš Paculík – člen

Daniela Žatkuliaková – člen