Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2020

/ 6 septembra, 2021

Vážení podielnici,

oznamujeme vám, že výbor US-PS Veličná na svojom zasadnutí dňa 02.09.2021 hlasoval o schválení účtovnej závierky za rok 2020. Výbor tak konal v súlade s §32b zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Účtovná závierka za rok 2020 bol schválená