Uznesenie z čiastkového zhromaždenia US-PS Veličná 25. 06. 2016

/ marec 26, 2017

Do sekcie Dokumenty bol vložený nový dokument:

Obsah dokumentu si môžete prečítať alebo stiahnuť do svojho počítača po kliknutí na odkaz vyššie.