VOĽBY – doplnenie chýbajúcich členov výboru

/ 8 februára, 2023

Výbor USPS Veličná vyzýva členov spoločenstva, ktorí majú záujem kandidovať v doplňujúcich voľbách za člena výboru, aby informovali členov výboru o ich záujme čo najskôr písomnou formou na adresu: USPS Veličná, Námestie 163, 027 54 Veličná.