OZNAM-VOĽBY 2022

/ 27 apríla, 2022

Výbor USPS Veličná vyzýva členov spoločenstva, ktorí majú záujem kandidovať vo voľbách za člena výboru a dozornej rady, aby informovali členov výboru o ich záujme čo najskôr.

S pozdravom Ľuboš Medvecký

kontakt: urbarvelicna@dkubin.sk
ekonom@urbarvelicna.org
0903 517 166